Bệnh Viện Việt Nam – Cu Ba

Bệnh Viện Việt Nam – Cu Ba

Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba được quyết định thành lập ngày 18/6/1969 trên cơ sở sát nhập bệnh viện Bích Câu (92 Trần Hưng Đạo), phòng khám tai mũi họng Trần Quốc Toản và khoa răng phố Hàng Bông.

Cơ sở lúc ban đầu gồm khu bệnh viện 92 Trần Hưng Đạo (cơ sở cũ của bệnh viện tư nhân Đặng Vũ Lạc) và khu 37 Hai Bà Trưng (một phần của tu viện Saint Marie), lúc đầu là bệnh viện đa khoa lớn nhất thủ đô với 450 giường bệnh. Những năm đầu từ 1970 – 1973 Bệnh viện được nhiều đoàn chuyên gia Cu Ba sang giúp đỡ phát triển chuyên môn cho các chuyên khoa.

Hiện nay bệnh viện Việt Nam – Cu Ba với các chuyên khoa lớn như Tai mũi họng, Răng hàm mặt – Phẫu thuật tạo hình đã là 1 đơn vị xuất sắc của ngành y tế thủ đô với nhiều kỹ thuật cao và trang thiết bị hiện đại.

Khoa Gây mê hồi sức với 10 bàn mổ được trang bị đầy đủ hệ thống đèn ánh sáng lạnh Dragger, 07 máy gây mê kèm thở Fabius và đầy đủ hệ thống monitoring theo dõi người bệnh, 02 kính hiển vi phẫu thuật hiện đại Zeiss OPNI MDU, 07 dao điện, các hệ thống khoan cắt xương Stryker, hệ thống nội soi phế quản để có thể đặt NKQ cho những trường hợp khít hẹp, hệ thống nội soi Tai mũi họng…

Bệnh Viện Việt Nam Cu Ba

Quy trình khám chữa bệnh

I/ Đối với bệnh nhân đăng ký khám Dịch vụ:

A. Đăng ký khám:

– Bệnh nhân tới đăng ký khám và lấy số thứ tự khám tại quầy thu tiền. Sau đó tới hàng ghế trước cửa Khoa khám ngồi chờ gọi tới số thứ tự khám của mình.

B. Cận lâm sàng:

– Trong quá trình khám chữa bệnh, nếu bác sỹ chỉ định bệnh nhân đi làm thêm những chỉ định cận lâm sàng (xét nghiệm máu, chụp X-Quang, tiêm, truyền,…) thì bệnh nhân mang giấy chỉ định của bác sỹ ra Quầy thu tiền để nộp tiền rồi sau đó đi làm các chỉ định. Khi có kết quả mang về cho bác sỹ và tiếp tục khám chữa bệnh.

II/ Đối với bệnh nhân đăng ký khám theo Thẻ BHYT:

A. Đăng ký khám:

1. Thẻ BHYT đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba:

– Bệnh nhân tới đăng ký khám và lấy số thứ tự khám tại quầy thu tiền, riêng bệnh nhân khám Nội BHYT thì đăng ký tại bàn tiếp đón ở phòng khám Nội BHYT. Sau đó tới hàng ghế trước cửa Khoa khám ngồi chờ gọi tới số thứ tự khám của mình.

2. Thẻ BHYT không đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba:

– Bệnh nhân tới phòng BHYT làm thủ tục khám chữa bệnh dành cho bệnh nhân trái tuyến rồi tiếp tục đi đăng ký khám chữa bệnh như đối tượng thẻ BHYT đúng tuyến.

B. Cận lâm sàng:

– Trong quá trình khám chữa bệnh, nếu bác sỹ chỉ định bệnh nhân đi làm thêm những chỉ định cận lâm sàng (xét nghiệm máu, chụp X-Quang, tiêm, truyền,…) thì bệnh nhân mang giấy chỉ định của bác sỹ tới phòng BHYT để đóng dấu rồi sau đó đi làm các chỉ định. Khi có kết quả mang về cho bác sỹ và tiếp tục khám chữa bệnh.

– Sau khi hoàn thành quá trình Khám chữa bệnh, nếu có đơn thuốc thì bệnh nhân mang đơn tới phòng BHYT để đóng dấu rồi mới đi lĩnh thuốc và làm các thủ tục thanh toán tiền người bệnh đồng chi trả cho BHYT (nếu tổng chi phí 1 lần Khám chữa bệnh vượt định mức BHYT chi trả).

Related Posts

« »