Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ

Hình thành trên cơ sở Bệnh Viện Thủ Khoa Nghĩa trước ngày giải phóng, sau 25 năm xây dựng và phát triển, Bệnh Viện Đa Khoa Cần Thơ đã nhanh chóng thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh ngày càng tốt hơn.

Trước yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, từ 500 giường bệnh, năm 1988 Bệnh Viện phát triển lên 700 giường dù trước đó đã tách khoa nhi ra thành lập Bệnh Viện nhi (150 giường). Sau đó Bệnh Viện tiếp tục tách khoa lao, một phần các khoa Răng – Hàm – Mặt, mắt để thành lập các trung tâm chuyên khoa. 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH

Cấp cứu, khám chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh Viện. Bệnh Viện thực hiện phương châm điều trị sao cho mau khỏi bệnh, giảm đau, giảm chuyển bệnh lên tuyến trên. Phương pháp điều trị cũng được cải tiến và nâng cao. Nhờ đó phẫu thuật viên yên tâm hơn và các biến cố lúc mỗ được xử lý kịp thời. 

Chính nhờ nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, phát triển liên tục đã giúp cho việc chẩn đoán và điều trị được nâng cao, tạo uy tín đối với cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Cũng nằm trong mục tiêu vì người bệnh, hàng năm Bệnh Viện đều phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và sáng kiến để đáp ứng yêu cầu thực tế trong điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương, qua đó đóng góp phần nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ người bệnh. 

Công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến của mỗi cán bộ công chức được thông qua – Hội đồng Khoa học công nghệ Bệnh Viện xét duyệt đăng ký, nghiệm thu và đánh giá hiệu quả, khen thưởng kịp thời. Nhiều năm liền Bệnh Viện được ngành Y tế tỉnh xếp loại là lá cờ đầu trong nghiên cứu khoa học. 

Bệnh Viện Đa Khoa Cần Thơ còn chuyển giao kỹ thuật cao cho tỉnh bạn như: mổ đục thủy tinh thể cho Bệnh Viện Giá Rai (Bạc Liêu), chuyển giao và huấn luyện sử dụng 2 máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh Viện Cà Mau.

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ

CHỈ ĐẠO TUYẾN DƯỚI VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ

Đối với hệ thống Bệnh Viện tuyến dưới, hàng năm Bệnh Viện Đa khoa Cần Thơ đều có tổng kết công tác chỉ đạo. Ban giám đốc cùng các trưởng khoa trực tiếp xuống các Bệnh Viện huyện nắm tình hình, nhu cầu cụ thể để ký hợp đồng trao đổi, giúp đỡ ngay từ đầu năm. 

Không chỉ đào tạo cán bộ y tế cho tuyến dưới, Bệnh Viện Đa khoa Cần Thơ còn xác định Bệnh Viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ tế vì tại tỉnh có Trường trung học y tế và Khoa Y Trường đại học Cần Thơ. Mặt khác, việc đào tạo lại liên tục cho đội ngũ cán bộ của Bệnh Viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa cũng là một công việc cần thiết. 

QUAN HỆ HỢP TÁC – ĐỐI NGOẠI

Bệnh Viện Đa khoa Cần Thơ còn chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực y – dược nhằm trao đổi chuyên môn kỹ thuật, trang thiết bị và đào tạo cán bộ để góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị. Trong hợp tác, Bệnh Viện thực hiện đến nơi đến chốn, sử dụng trang thiết bị nhanh chóng, đúng mục đích, có đánh giá hiệu quả nên tạo được lòng tin, sự thông cảm sâu sắc từ phía bạn qua đó càng nhân rộng sự hợp tác.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Bên cạnh các mặt hoạt động nêu trên, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Bệnh Viện Đa khoa Cần Thơ còm chú trọng nhiều hoạt động khác. Đặc biệt, mặc dù nhiệm vụ chính của Bệnh Viện đã mang tính nhân đạo song với tinh thần “Tương thân tương ái” Bệnh Viện còn có nhiều hoạt động từ thiện khác. 

Kế thừa truyền thống và thành quả đã có, Bệnh Viện bước vào thiên niên kỷ mới với niềm tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao ngày một lớn hơn.

Related Posts

« »